Eurospirit
efa
>

  Nelly Maes
(Sinaai, 25 / 02 / 1941)

Hooimanstraat 83
9112 Sinaai
Tel.: 03 / 772.65.05
Fax: 03 / 772.65.06
e-post: nelly.maes@skynet.be

kantoor :
Woeringstraat, 19-21
100 Brussel
Tel.: 02 / 513 34 76
e-post: info@e-f-a.org

FUNCTIES BINNEN SPIRIT

 • Lid van de Partijraad en van het Partijbestuur

POLITIEK CURRICULUM

 • Gemeenteraadslid van Sint-Niklaas voor de Volksunie (van 1970 tot juli 2001).
  Schepen van Sint-Niklaas (1989-1995)

 • Parlementslid : Volksvertegenwoordiger voor de Volksunie (1971-1977) (1985-1991).
  Senator (1978-I981) (1991-1995)
  Provinciaal Senator (1991-1995)
  Secretaris van het bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1988-1991)

 • Vlaams volksvertegenwoordiger voor de Volksunie (1995-1998)
  Commissies: Cultuur en sport
  Buitenlandse en Europese aangelegenheden (plaatsvervanger)
  Mediabeleid (plaatsvervanger)
  Werkgroep : Gelijke kansen

 • Europees Parlementslid voor de Volksunie (van 16 oktober 1998 tot 2002)
 • Europees Parlementslid voor Spirit (vanaf 2002 tot heden)
 • 1998 - juli 1999: Commissies:
  Begrotingscontrole
  Ontwikkelingssamenwerking
  Regionaal beleid
 • 1999 - 2001: Commissies:
  Industrie, externe handel, onderzoek en energie
  Ontwikkelingssamenwerking
  Paritaire Vergadering ACS-EU
  Delegatie Parlementaire Commissie EU-Slowakije
 • Vice-voorzitter groep Groenen-Europese Vrije Alliantie
  Voorzitter Europese Vrije Alliantie (EVA)
  Interparlementaire groep WTO

 • 2002 Commissies:
  -Ontwikkelingssamenwerking
  -Buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
  -Plaatsvervanger van de Commissie van de rechten van de vrouw en gelijke kansen
  -Regionaal beleid, vervoer en toerisme

  -Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije
  -Lid Paritaire Vergadering ACS-EU
  -Lid van de gezamenlijke parlementaire delegatie Eu-Slowakije
  -Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)
  -Vice-voorzitter groep Groenen-Europese Vrije Alliantie
 • Voorzitter Europese Vrije Alliantie (EVA)

STUDIES

 • diploma: geaggregeerde voor het Lager Secundair onderwijs
 • regentes Nederlands geschiedenis
 • regentes ASO te Sint-Niklaas (1960-1971)

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

 • Federatie Vlaamse Vrouwengroepen (FVV) : lid Raad van Bestuur
 • Lid Parlementaire steungroep voor Sahraoui's, steungroep voor de Koerden, steungroep voor Palestina
 • Lid van de Parlementaire club voor ontwikkelingssamenwerking
 • Lid van AWEPA
 • Voorzitter Vlaams Onderwijsraad (VLOR) Sint-Niklaas
 • Voorzitter Emancipatieraad Sint-Niklaas


© Copyright: Unless otherwise noted, all materials contained in this site are copyrighted and may not be used without the author permission.
Site design and development by T-kila Company.